Q & C
http://qc.aoso.vlaanderen.be
 
De elektronische bibliotheek voor de bouwprofessional
 

1. BENOR-merk voor nastrooiproducten en voormengparels voor wegmarkeringen
2. REC Workshops vangrails
3. 294 geharmoniseerde Europese normen
4. RSS-feed met nieuws van de Q&C-website

 
BENOR-merk voor nastrooiproducten en voormengparels voor wegmarkeringen
 
In de sector van de wegmarkeringsproducten, werd eind 2003 de geharmoniseerde norm hEN 1423 gepubliceerd. Deze legt een kader vast om de nastrooiproducten, bestaande uit glasparels en/of stroefmakende middelen te specificeren. De CE-markering is door deze publicatie verplicht vanaf 1 mei 2005. Er staat geen CE-markering voor de voormengparels.

Voordien werd, in België, de conformiteit en de kwaliteit van nastrooiproducten (NBN EN 1423) en voormengparels (NBN EN 1424) getoetst aan de hand van de goedkeuringsleidraad G0020 van BUtgb. Deze conformiteit en kwaliteit konden geborgd worden door een technische goedkeuring met certificatie (ATG). Om eenzelfde kwaliteitsniveau te behouden, werd het certificatiesysteem herzien. De technische goedkeuringen (ATG) verdwijnen en het kwaliteitsmerk BENOR wordt ingevoerd.

Het BENOR-merk voor de nastrooiproducten en voor de voormengparels is een kwaliteitsmerk dat de conformiteit aantoont van de nastrooiproducten met de norm EN 1423 en PTV 881, en van de voormengparels met de norm EN 1424 en PTV 882. De regels voor het uitreiken van een BENOR-merk zijn beschreven in het certificatiereglement BENOR (CRC BENOR) en het toepassingsreglement TRA 81.

De eerste BENOR-certificaten zijn uitgereikt in mei 2006.


REC Workshops vangrails
 
De Europese normen van de reeks EN 1317 vereisen dat alle betrokkenen de manier waarop zij met vangrails omgaan ingrijpend wijzigen. Van zodra deel 5 effectief goedgekeurd wordt, zal ook de laatste fase naar de verplichte CE-markering ingezet worden. Om de nieuwe specificatiemethodes, de keuzecriteria, de conformiteitsprocedures en andere onderwerpen uit te leggen, heeft de Road Equipment Commission het afgelopen jaar een reeks workshops georganiseerd.

Volgens de ontvangen commentaren werden de verschillende sessies positief onthaald. Bij velen bleef echter nog de nood aan meer technische informatie en follow-up informatie. Op deze manier hopen wij u in de toekomst te blijven informeren over de evoluties op het vlak van de Europese normalisatie voor vangrails.

De presentaties die tijdens de verschillende workshops werden gegeven zijn in pdfformaat beschikbaar op de site van "Qualité & Construction".


294 geharmoniseerde Europese normen
 
Uit de recentste versie van het voortgangsrapport van de CEN over het vorderen van het uitwerken van de Europese normen (in het kader van de BPR), blijkt dat sinds 20 april ll. bij de nationale normalisatie-instituten (in België het BIN) van de 294 goedgekeurde, er 278 hEN beschikbaar zijn; 202 werden in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt (en worden dus officieel geharmoniseerd).

Deze normen vormen (samen met de Europese technische goedkeuringen) de technische specificaties op basis waarvan de CE-markering op de bouwproducten wordt aangebracht of zal worden aangebracht.

U kunt doorklikken naar de lijst van de geharmoniseerde normen (hEN) of naar andere informatie over de BouwProductenRichtlijn (BPR).

Klik hier om een norm te bestellen.


RSS-feed met nieuws van de Q&C-website
 
Een RSS-feed is een berichtenstroom die u kunt raadplegen met behulp van een RSS-lezer.
Die software checkt voor u geregeld de RSS-berichten en geeft aan of er al dan niet nieuws is. Vaak zijn de titels en eventueel de samenvatting van de nieuwe items zichtbaar in de RSS-lezer. Zo kunt u beoordelen of een nieuwsbericht u interesseert of niet. Meestal kunt u op de titel ervan klikken. De RSS-lezer zal dan de gerelateerde webpagina openen. Via Google vindt u een lijst van RSS-lezers die op het internet, al dan niet gratis, worden aangeboden.

Het is nu mogelijk om het nieuws van de Q&C-website te lezen via een RSS-lezer. Heeft u zelf nieuws dat u wil laten opnemen op de website van Q&C, dan zal het ook via deze RSS-feed gelezen kunnen worden.

Het adres van de RSS-feed is:
http://qc.aoso.vlaanderen.be/nl/rss.jsp?channel=nouv&lang=nl.


De website "Qualité & Construction", kortweg Q&C genoemd, werd bedacht en uitgewerkt door de Direction des Specifications Techniques et de la Normalisation (D.425) van het Ministere wallon de l'Equipement et des Transports (MET).
tel. 04 231 64 00 - fax 04 231 64 64
e-mail: qc@spw.wallonie.be
 
Het Nederlandstalig luik van de Q&C-website kwam tot stand door de samenwerking met de afdeling Betonstructuren (ABS)
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG).
tel. 02 553 72 91 - fax 02 553 73 65
e-mail: betonstructuren@lin.vlaanderen.be

Wanneer u de Q&C-nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u hier klikken om u af te melden